Turlarımız

TL 310

Anadolu'nun Ateşi, farklı bölgelerden gelen yüzlerce halk dansı figürünün ve müziğinin bir sentezidir. Kaynağını antik mitoloji ve kültür tarihinden alan performans, dünyayı antik aşk mavisi, kültürel tarihin ortaya çıkardığı ateşe tanıtmayı amaçlamaktadır. Anadolu'nun zengin kültürün&uu